Tag: Cây chi râu hùm

Cây chi râu hùm – thanh nhiệt giải độc, tiêu viêm

Chi Râu hùm – Tacca thuộc họ Râu hùm – TACCACEAE, gồm 10 loài phân bố ở các xứ nhiệt đới Nam, Đông Nam Á...

BÀI ĐỌC NHIỀU

BÀI TIÊU BIỂU